Arabuluculuk Hangi Uyuşmazlıklara Bakar?

Taraflar arasında hukuk uyuşmazlığı olduğunda üçüncü bir kişinin yardımıyla, arabuluculuk konusunda eğitim almış sertifikalı arabulucu yardımıyla uyuşmazlıkların çözülmeye çalışıldığı sürece “Arabuluculuk” denir. Günümüzde “Arabuluculuk Sistemi” yaygın olarak tercih edilmekle birlikte bazı uyuşmazlıklarda ise zorunlu tutulmaktadır. Arabuluculuğa başvurulması mümkün olan hukuki konular şunlardır. Arabulucuya başvurmanın mümkün olmadığı konular ise kamu hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklardır. Ayrıca aile hukuku gibi özel hukuki problemler de arabuluculuk yoluyla çözülemez. Bunlar: Hangi davalarda arabuluculuk zorunludur? 01.01.2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen uyuşmazlıklar  zorunlu arabuluculuk yoluyla çözülecektir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3). Çalışma süresince hakkı olup ödenmeyen veya eksik ödenen Kıdem Tazminatı  İhbar Tazminatı  Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti    Yıllık   izin...