Kısa Dönem İkamet İzni Ne Demek? 

Kısa Dönem İkamet İzni ‘nden bahsetmeden önce şu konudan bahsetmeliyiz. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de vize süresi ya da vize muafiyet süresinden daha uzun süre konaklamak istekleri için düzenlenen bir ikamet iznidir. Verilen süreden uzun kalmak isteyen tüm yabancıların bu ikamet iznine başvurması zorunludur.

Ülkemize gelen yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de kalış nedenlerini ifade etmek ve belgelemek durumlarıyla beraber Kısa Dönem İkamet İzni ‘ne başvuru yapabilir ve gerekli şartları yerine getirerek maksimum 2 yıla kadar ikamet tezkeresi alabilir. Bunun için vize veya muafiyet süresi dolmadan Göç ve İltica Bürolarına başvurarak randevu almaları ve gerekli evrakların hazırlanması gerekmektedir. Daha fazla ikamet izni için ikamet çeşitlerinden (Öğrenim İzni, Aile Birleşimi, Uzun Süreli İkamet İzni, İnsan Ticareti Mağduru) kendilerine uygun olanı bulup başvurabilirler.

1- Turizm Amaçlı Gelen Yabancı Kişiler

Turistik gerekçe ile kısa süreli ikamet izni başvurusunda bulunmak isteyen yabancılardan seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi)  belgeler istenir. Gerek görülmesi halinde seyahat planına ilişkin ek belge talep edilebilir.

2- Tedavi Amaçlı Gelen Yabancı Kişiler

Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi amaçlı Türkiye’ye gelen yabancılar için tedavi göreceği devlet ya da özel hastanelerden kabul belgesi yazısı istenir. İkamet izinleri tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir. Bazı durumlarda gerekirse ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşlarından kişiye ait tedavi sürecine ilişkin bilgi veya belge istenebilir. Mevcut Sağlık İşbirliği anlaşmaları dahilinde ülkemize tedavi amacıyla gelen hasta kişinin refakatçisinin ikamet izni işlemleri genel kanunlara göre yürütülmektedir. Bunun için, vize veya vize muafiyet süresi dolmadan Göç ve İltica Bürolarına başvurarak randevu almaları  talep edilen  evrakları hazırlamaları gerekmektedir.

3- İş Görüşmesi veya Ticaret Amaçlı Gelen Yabancı Kişiler

Türkiye’deki bir iş görüşmesi yapmak veya kendi işini kurmak maksadıyla gelen yabancı kişiler 3 ayın üzerinde ikamet izni talebinde bulunmaları halinde görüşme yapacakları kişi veya şirketlerden davet mektubu veya benzeri belgeler istenebilir. Bu maksatla gelen yabancı kişiler şartları sağlamaları koşuluyla 1 yıla kadar ikamet izni alabilirler. 

4-Türkiye Cumhuriyetinin Taraf Olduğu Anlaşmalar Ya da Öğrenci Değişim Programları Çerçevesinde öğrenci değişim programlarına dahil olan yabancılar

Bu amaçla Türkiye’den ikamet izni almak isteyen yabancıların ilgili kurumdan alınacak bilgi ve belge sunması istenir. İkamet izin süresi, eğitim süresini geçemez ve farklı bir amaç için kullanılmaz. Öğrenci değişim programları (Erasmus vb.) kapsamında gelen öğrencilerden; ilk üç ay içinde, genel sağlık sigortasına dahil olmak için talepte bulunanlardan, ek olarak sağlık sigortası istenmez. Ancak, ilk üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortasına dahil  olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası istenir.

5- Kısa Dönem İkamet İzni için gereken belgeler

 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa olması yeterli)
 • Randevu Başvuru Formu
 • Yabancı Sağlık Sigortası
 • Yabancı uyruklu kişiler otelde kalıyorsa rezervasyon belgesi
 • Vergi dairesinden alınan vergi numarası
 • Yabancı uyruklu kişi kirada kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi
 • Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. Vatandaşının noterden taahhütnamesi
 • Talep edilmesi durumunda gerçek nitelikte belgelenebilecek gelir belgesi (Yurt dışı birikim, aile desteği veya maaş hesabı olabilir) Eğer destekleyici Türk vatandaşı ise noter tasdikli gelir belgesi 

6- Kısa Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Yenilenir?

Kısa dönem ikamet izni süreleri ve uzatma seçenekleri, başvuru yapılan kişilere ve durumlarına göre farklılık gösterir. 13. ve 14. Maddelere göre yapılan başvurular dışındakiler için, Kısa dönem ikamet izni en fazla 2’şer yıllık olarak çıkarılır.

7- Kısa Dönem İkamet İzni Ret, İptal veya Uzatılmama Nedenleri Nelerdir?

Mevcut kısa dönem ikamet izni talebi pek çok gerekçe ile reddedilebilir, başvuru iptal kabul edilebilir ya da uzatılmak istendiğinde uzatma talebi kabul edilmeyebilir. Bu durumların başlıca sebepleri;

 • Kısa dönem ikamet izni için gerekli koşulları sağlayamamak veya koşulların değişmiş olması 
 • Alınan ikamet izninin  amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
 • Kişinin  geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,
 • Yurt dışında kalış süresi aşmış olması

Bu durumlarda hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz. 

Yabancılar Hukuku Avukatları olarak hangi davalara bakıyoruz?

 • Yabancı kişilerin Türkiye’deki gayrimenkul alım ve satım işlerinin takibi
 • Yabancı işçi istihdamındaki danışmanlıkların yürütülmesi
 • Çalışma ve oturma izinlerinin takibi
 • Vatandaşlık işlemlerinin başvurusu ve takibi
 • Yabancıların Türkiye’deki ticari faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yabancıların Türkiye’de taraf oldukları dava ve icraların takibi

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ? Hemen bizimle iletişime geçin.