Arabuluculuk Hangi Uyuşmazlıklara Bakar?

Taraflar arasında hukuk uyuşmazlığı olduğunda üçüncü bir kişinin yardımıyla, arabuluculuk konusunda eğitim almış sertifikalı arabulucu yardımıyla uyuşmazlıkların çözülmeye çalışıldığı sürece “Arabuluculuk” denir. Günümüzde “Arabuluculuk Sistemi” yaygın olarak tercih edilmekle birlikte bazı uyuşmazlıklarda ise zorunlu tutulmaktadır.

Arabuluculuğa başvurulması mümkün olan hukuki konular şunlardır.

 1. İşçi-işveren uyuşmazlıkları (İş Hukuku), 
 2. Tüketici hakları uyuşmazlıkları (Tüketici Hukuku), 
 3. Miras temelli uyuşmazlıklar (Miras Hukuku),
 4. Boşanmalardaki mal paylaşımı uyuşmazlıkları (Aile Hukuku), 
 5. Sigorta hakları (Ticaret Hukuku), 
 6. Gayrimenkul kaynaklı uyuşmazlıklar (İnşaat Hukuku),
 7. Maddi ve manevi tazminat talepleri ile ilgili uyuşmazlıklar.

Arabulucuya başvurmanın mümkün olmadığı konular ise kamu hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklardır. Ayrıca aile hukuku gibi özel hukuki problemler de arabuluculuk yoluyla çözülemez.

Bunlar:

 1. Ceza davaları
  • Suç teşkil eden fiiller
 2. Hukuk davaları
  • Aile içi şiddet
  • Velayet
  • Nüfus kaydı düzeltilmesi ve değiştirilmesi
  • Hizmet ve iş kazası tespiti

Hangi davalarda arabuluculuk zorunludur?

01.01.2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen uyuşmazlıklar  zorunlu arabuluculuk yoluyla çözülecektir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3).

 • İşe İade Talebi : İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçersiz olduğu iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde “işe iade“ davasını açmadan önce arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları hâlinde;
 1. İşe başlatma tarihini,
 2. Ücret ve diğer hakların parasal miktarını,
 3. İşçinin işe başlatılmaması durumunda tazminatın parasal miktarını belirlemeleri zorunludur. 

Çalışma süresince hakkı olup ödenmeyen veya eksik ödenen

Kıdem Tazminatı 

İhbar Tazminatı 

Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti   

Yıllık   izin ücreti, 

Maaş (işçilik aylık ücreti veya yevmiye ücreti), 

Genel tatil ücretleri,

Milli ve dini bayram tatil ücretleri.

 • İşçi ile İşverenin Birbirine Hakaret Etmesi : Tarafların, iş ilişkisinden kaynaklanan nedenlerle birbirine hakaret  etmesinden kaynaklanan tazminat talepleri ve işyerindeki iş malzemelerine veya mallara zarar verilmesinden kaynaklanan tazminat istemleri zorunlu arabuluculuk kapsamındadır.

Kaç çeşit arabuluculuk vardır?

 1. Zorunlu Arabuluculuk: Mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu olan uyuşmazlıklar  “Zorunlu Arabuluculuk”a tabidir ve dava şarttır. Arabuluculuk sürecinden geçmeden   açılan dava, “dava şartı yokluğu” nedeniyle reddedilir. 
 2. İhtiyari Arabuluculuk: Arabulucuya gitme zorunluluğu olmamasına rağmen uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce arabulucuya başvurmanın tercih edilmesi “İhtiyai Arabuluculuk”tur. 

Arabuluculuk Hizmeti ücretleri uyuşmazlık konusuna göre değişkenlik gösterir, konuyla ilgili hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul Anadolu yakasında bulunan hukuk büromuz, konusunda deneyimli avukatları ile Arabuluculuk Hizmeti gibi pek çok konuda hizmet veriyor. Daha detaylı bilgi için bize ulaşın.