HİZMETLERİMİZ

Başarı birinci önceliğimiz

Elgin & Partners Hukuk Bürosu uzman avukatlar kadrosu ile arabuluculuk kapsamında  müvekkillerimize ait taraf vekilliği yapmaktadır İşçi-işveren uyuşmazlıkları  Borç-alacak ilişkisi  Maddi-manevi tazminat Zarar tazmini  Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar  Kira alacağı  Sigorta koop.sorumluluğu – zarar tazmini  Tahliye  Tapu iptali ve tescil Arabuluculuk nedir? Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığı,  mahkemeye başvurmadan önce tarafsız, önyargıdan uzak ve arabuluculuk yardımı almış …

Türk Medeni Kanunu  kapsamı içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır ve kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenlemeyi , uyuşmazlıkların aile  mahkemeleri eşliğinde çözülmesini sağlar. Aile hukukunun başlıca konularını  nişanlanma, evlenme, boşanma, evlenmenin ve boşanmanın koşulları, hükümleri  ve sonuçları,  mal rejimi, velayet, nafaka hakları, soybağı olarak belirleyebiliriz Hukuk bürosu olarak,  yukarıda sıraladığımız konular kapsamında aile hukukundan  ortaya…

Elgin & Partners Hukuk Bürosu uzman avukatlar kadrosu ile arabuluculuk kapsamında  müvekkillerimize ait taraf vekilliği yapmaktadır İşçi-işveren uyuşmazlıkları  Borç-alacak ilişkisi  Maddi-manevi tazminat Zarar tazmini  Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar  Kira alacağı  Sigorta koop.sorumluluğu – zarar tazmini  Tahliye  Tapu iptali ve tescil Arabuluculuk nedir? Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığı,  mahkemeye başvurmadan önce tarafsız, önyargıdan uzak ve arabuluculuk yardımı almış …

Modernleşen dünyanın en büyük değişimlerinin yaşandığı alanlardan biri de bilişim ve teknoloji alanlarıdır. Bu gelişmeler beraberinde birden fazla risk ve tehdidi de beraberinde getirmiştir. Bu risklerin ve tehditlerin en aza indirilmesini talep eden birey olası tüm hasarlarının giderilmesi için de bilim ve teknoloji hukukundan faydalanmaktadır.  Bilgi Teknolojisi Hukuku ve İnternet Hukuku alanları ile iki temel…

ceza-hukuku

CEZA HUKUKU NEDİR? Türk hukuk sistemi en genel anlamda değerlendirildiğinde 2 temel başlıkta incelenmektedir. Özel hukuk ve kamu hukuku olarak bilinen bu genel başlıklar Türk hukuk sisteminin çerçevesini belirler ve taraflar arasında çözüme ulaşması için kendi hukuk dallarını oluşturur.  Türk hukuk sisteminin kamu hukuku alanında bulunan hukukun dallarından biri de ceza hukukudur. Suç ve ceza…

Bireyler ve kurumlar arasında taşınmaz mallar üzerinde gerçekleşen ve tarafların anlaşmazlığı konusunda başvurulan Gayrimenkul Hukuku, 4721 sayılı Medeni Kanun’un Eşya Hukuku alanı içerisinde yer alır. Taşınmazlar üzerindeki tüm süreçleri kapsayan Gayrimenkul Hukuku, kişilerin eşya üzerindeki mutlak hakları üzerinde tasarruf sağlayan Eşya Hukuku’nun büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kapsamda mülkiyet hakkı, kişilerin eşya üzerindeki en geniş…

Kamu ya da özel bir şirkette yasal olarak hak sahibi sayılan, bir ya da birden fazla hisse sahibi olan kişi ya da kurumlara hissedar denir. Bir şirketin yasal anlamda üyeleri sayılan hissedarlar, şirketin gelirlerinde, sahip olduğu hisse payı kadar hak sahibi olarak bilinmektedir. Bir kurum ya da şirketteki en büyük pay sahibine sahip olan kişi…

İcra ve iflas hukuku, kamu hukuku dallarında yer alan ve borçlu ile alacaklı arasındaki uyuşmazlığı düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı; alacaklı ve borçlu kişiler ile borç tahsili üzerine yaptırımlarda bulunur.  Hukuki kapsam bakımından değerlendirildiğinde kişiler arasında borç ilişkisinin doğması ve borcun yerine getirilmesini sağlamak için zorla yerine getirme işlemlerine başvurulması adına kamu gücünden…

İdare ve vergi hukuku alanları hukuk sisteminin en önemli parçaları arasında yer almaktadır.  İdare hukuku, idarenin yapısı ve işleyişini düzenleyen kurallar bütünü olarak bilinirken vergi hukuku ise; idarenin tüm mali işlemleri ile ilgili kurallar bütününü ifade etmektedir.  Hukuk sisteminin en önemli iki parçası olan idare ve vergi hukuku alanı idarenin bütünlüğü, toplumsal eşitliğin sağlanması ve…

Ülkemizin en hızlı gelişen sektörlerinden birinin de inşaat sektörü olduğu bilinmektedir. İnşaat sektörü beraberinde inşaat hukuku alanını da getirmiş, bu alanda uzman danışmanlara ve alanına hakim avukatlara ihtiyaç duyulmuştur.  İnşaat Hukuku Nedir? Öncelikle inşaat hukuku tanımının sadece yapının inşasındaki işleyişten değil aynı zamanda arazi üzerinde, arazinin altyapı çalışmalarında ve arazinin içinde meydana gelebilecek olan tüm…

Elgin & Partners Hukuk Bürosu olarak iş hukukunun tüm alanlarındaki  işçi ile işveren arasında yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için gerekli  danışmanlık ve dava takibi, hizmetlerimiz arasındadır. İşçi ve  işveren açısından iş ilişkisinin kurulması, devamı ve sona ermesi aşamalarında hakların    korunabilmesi için sorunun en kısa sürede çözümlenmesi için  iş hukuku avukatı…

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte özel hayatın gizliliğini korumak adına atılan en büyük adımların takibini yapmak hem kişisel hem de ticari anlamda gerekli tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için Garanti KVKK olarak tüm süreçleri sizler adına yürütüyoruz.  KVKK ile bağlantılı olan VERBiS ve GDPR süreçlerinde de desteklerimizi sunuyoruz.  Hem kişisel yaşamda hem de ticaret…

Sağlık hukuku, sağlık hizmeti talep eden vatandaşlar ile sağlık hizmetini sunan kişi ve kurumlar arasında geçen düzenlemeleri içermektedir. Bu noktada Türkiye’nin sağlık hizmeti politikasını da göz önünde bulundurarak bu alanın karma bir hukuk dalı olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Hem kamu hukuku hem de özel hukukun kapsamı altında olan sağlık hukuku; anayasal bir güvence ile de…

Tapu, bir taşınmaz malın sahibinin kim olduğunu gösteren belgedir. Bu belgede taşınmaza ait yüzölçümü, adresi ve sahibi yer almaktadır. Tapu sicili herkese açıktır ve isteyen kimse tapu memuru önünde bu kayıtların kendisine gösterilmesini talep edebilir.  Tapu sicili belgeleri ve işlemleri tapu sicil müdürlüklerinde işlem görür. Bu işlemlerden bazıları şunlardır: Aile konutu şerhi Eşler arasındaki mal…

  CMR, (Convention on the contract for the international carriage of goods by road) CMR, kara yolu ile eşya taşıma yapan işletmelerin hüküm ve koşullarını belirten , standart bir nakliye ve sorumluluk koşulları seti içeren bir  sözleşmedir. CMR notu, taşıyıcının (yani karayolu nakliye şirketinin) malları teslim aldığını ve tacir ile taşıyıcı arasında bir taşıma sözleşmesinin…

TÜKETİCİ HUKUKU Tüketici hukuku, Tüketicilerinin ticari faaliyetlerinin kontrol altında tutulması ve belirli kurallar altında güvenceye alınması yanı sıra tacir ve müşteri arasındaki sağlıklı ve güvenli bir alışverişin sağlanmasının temelini oluşturur.  Türk hukuk sisteminde 1995 yılından bu yana koruma altına alınan bu alan, 2014 yılında yeniden düzenlenmiş ve 6501 sayılı Tüketici Kanunu ile sınırları belirlenmiştir. Tüketicinin…

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

Avukat olarak çalışmak, soyut hukuk teorilerinin ve bilgisinin pratik uygulamasını içerir.