TÜKETİCİ HUKUKU

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici hukuku, Tüketicilerinin ticari faaliyetlerinin kontrol altında tutulması ve belirli kurallar altında güvenceye alınması yanı sıra tacir ve müşteri arasındaki sağlıklı ve güvenli bir alışverişin sağlanmasının temelini oluşturur. 

Türk hukuk sisteminde 1995 yılından bu yana koruma altına alınan bu alan, 2014 yılında yeniden düzenlenmiş ve 6501 sayılı Tüketici Kanunu ile sınırları belirlenmiştir. Tüketicinin ekonomik koruyuculuğu yanı sıra sağlıklı ve güvenli bir şekilde ticari ilişkinin tamamlanmasını, tüketicinin aydınlatıcı metinler sayesinde aydınlatılmasını ve çevresel her türlü etkiden sıyrılmasını sağlamak amacıyla yürürlükte yer almaktadır.

Tüketici hukukuna konu olan kişiler gerçek ya da tüzel kişi olabilmektedir. Bu kişiler arasında yapılan her türlü sözleşme tüketici hukuku kapsamında değerlendirilebilir. 

Her iki taraf için de yapılan alışverişin sağlıklı olması ve ortaya konulan malın standardının belirlenmesi için hazırlanan tüketici sözleşmeleri bu hukuk dalının en büyük alanıdır. 

Tüketici Hukuku alanında uzmanlaşan hukukçular; 

 • Alım-satım sözleşmeleri
 • Tüketici Hakem Heyeti kapsamında değerlendirilecek işlemler
 • Tüketicinin şikayetlerine dair hukuki yolların bulunması
 • Alıcı ile satıcı arasındaki görüşmeler ve protokollerin hukuka uygun olarak yapılması
 • Ayıplı mal ya da hizmet neticesi ile konu olan davaların çözüme ulaştırılması
 • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen davaların takibi ve sonuçlandırılması 
 • Taksitle satış sözleşmeleri
 • Mesafeli satış sözleşmeleri
 • Konut finansmanı sözleşmeleri
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri
 • Abonelik sözleşmeleri ve 
 • Paket tur sözleşmeleri ile devre tatil sözleşmeleri gibi çok geniş bir alanda alanlarda hizmet sunmaktadırlar.

Bu hukuk dalı ile tüketici sözleşmelerindeki haksız şartların yerine getirilmesi ve tüketici mahkemelerine başvuruda sınır kabul edilen parasal değerler de incelenir. 

Tüketici Hukuku alanı Türk Hukuk sisteminde tüketici kavramının tam olarak tanımlanmaması nedeni ile açıkları bulunan bir alandır. Bu nedenle hem satıcı hem de alıcı arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için alanında uzman hukukçuların fikirleri her zaman artı değer getirmektedir. Tüketici hukuku uzman arabuluculuk eğitimi almış olan hukukçular sayesinde uzun vade gerektiren davalar, henüz başında karşılıklı olarak varılarak çözümlenmektedir. 

Tüketici hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıkların sonucunda maddi ve manevi tazminat davası açılabilmektedir. Bu alanla bağlantılı olarak Tüketicinin korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu gibi alanlarda tüketici haklarının korunması yönünde hareket etmektedir.