KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HİZMETİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte özel hayatın gizliliğini korumak adına atılan en büyük adımların takibini yapmak hem kişisel hem de ticari anlamda gerekli tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için Garanti KVKK olarak tüm süreçleri sizler adına yürütüyoruz. 

KVKK ile bağlantılı olan VERBiS ve GDPR süreçlerinde de desteklerimizi sunuyoruz. 

Hem kişisel yaşamda hem de ticaret hayatında son derece önemli olan başlıkları düşünecek olursak kişisel verilerin korunması ve konu ile bağlantılı olarak VERBİS danışmanlığı karşımıza çıkıyor. 

Dijital dünyada kişisel verilerin korunması da hem kişisel hem de ticari olarak en büyük riskleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda yaşadığımız yüzyılda kişisel verilerin korunmasının bilişim teknolojileri ile bağlantısı da yadsınamaz. 

Verileri korumak adına Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile KVKK kapsamına giren profillerin tespiti de son derece önemlidir. 

Peki tüm bu çerçevede soru işaretleri yaşıyor musunuz? Son yılların en önemli kavramlarından biri olan kişisel verilerin korunması kapsamında şirketinizin ya da kurumunuzun ve çalışma arkadaşlarınızın yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünüyor musunuz?

Kişisel verilerin garanti altına alınması adına gerekli olan danışmanlığa ihtiyaç duyan tüm insanlar için vermiş olduğumuz bu hizmetleri GarantiKVK sayfamızdan inceleyebilirsiniz.