AİLE HUKUKU

Türk Medeni Kanunu  kapsamı içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır ve kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenlemeyi , uyuşmazlıkların aile  mahkemeleri eşliğinde çözülmesini sağlar.

Aile hukukunun başlıca konularını  nişanlanma, evlenme, boşanma, evlenmenin ve boşanmanın koşulları, hükümleri  ve sonuçları,  mal rejimi, velayet, nafaka hakları, soybağı olarak belirleyebiliriz

Hukuk bürosu olarak,  yukarıda sıraladığımız konular kapsamında aile hukukundan  ortaya çıkan ihtilafların mahkeme aracılığı ile çözülmesi veya taraflar arasında  protokol düzenlenmesi için   müvekkillerimize  kanunlar çerçevesinde hizmet vermekteyiz.

Aile hukuku ile ilgili hukukumuzda düzenleme alanı bulmuş konuların başlıcaları:

 1. Anlaşmalı boşanma davaları / çekişmeli boşanma davaları
 2. Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi 
 3. Çekişmeli boşanmalarda maddi/manevi tazminat taleplerinin düzenlenmesi
 4. Boşanılan kocanın soyadının kullanılması taleplerinin düzenlenmesi
 5. Nafaka taleplerine ait davalar 
 6. Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranışa karşı hukuki çözüm üretilmesi
 7. Çocukla kişisel ilişki kurulmasının düzenlenmesi 
 8. Çocuk mallarının korunmasına karşı hukuki çözüm üretilmesi
 9. Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve davaları 
 10. Aile içi şiddet yönelik koruma kararı alınması 
 11. Babalığın tespiti davaları 
 12. Soybağı uyuşmazlığının çözümü ve davaları 
 13. Nişan ve boşanma  sonrası  maddi/manevi ihtilafların çözümü ve davaları  (Mal rejimi /Kişisel eşyalarıni iadesi)
 14. Aile konutu şerhi verilmesi 
 15. Bekarlık soyadını kullanma izninin  alınması

Boşanma 

Boşanmayı, medeni hukuk sözleşmesi olan evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona  ermesi olarak tanımlayabiliriz. Kişiler keyfi bir şekilde  bu sözleşmeyi yani evlilik birliğini sona erdiremez, ancak yasada belirlenen sebepler ile sona erebilir. 

 • Aldatma (M.K. md.161),
 • Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi, kötü muamelede veya onur kırıcı davranışta bulunması (M.K. md.162),
 • Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi haysiyetsiz hayat sürmesi (M.K. md.163),
 • Eşlerden birinin haksız bir şekilde ortak konutu terk etmesi (M.K. md.164),
 • Eşlerden birinin akıl hastası olması (M.K. md.165),
 • Evlilik birliğinin taraflardan biri açısından çekilemez derecede temelinden sarsılması (M.K. md.166)

Dava açılmadan önce  netleştirilmesi gereken konuları ise şu şekilde belirleyebiliriz:

 • Ortak çocuk olduğu durumda velayet konusu
 • Nafaka  
 • Mal paylaşımı  
 • Maddi ve manevi tazminat  

Boşanma davaları katı usul hukuku kurallarına bağlıdır, ve talep ve delillerin ileri belirli prosedürlere  bağlıdır. Usule ilişkin hatalar geri dönüşü olmayan  olumsuz sonuçlara ve tarafların ciddi hak kayıplarına yol açmaktadır. O nedenler tecrübeli bir boşanma avukatı ile yola devam etmek boşanma davalarının sorunsuz sürmesi ve lehe sonuçlanmasına neden olacaktır.

Mal paylaşımı 

Boşanma  davasının sona ermesi ve kesinleşmesi sonrasında  talep doğrultusunda taraflarca mal  paylaşımı davası açılabilinir. Boşanma davası ile aynı anda , fakat ayrı bir dava şeklinde açılması halinde  boşanma davasının kesinleşmesini mal paylaşımı davası için bekletici mesele yapar.

 Taraflar mal paylaşımı davası ile üç talepte bulunabilir:

 • Katılma Alacağı,
 • Katkı Payı Alacağı,
 • Değer Artış Payı Alacağı

 

Aile içi şiddet

Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair KanundaYapılan tanıma göre şiddet “Kişinin;fiziksel,cinsel,psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehditleri ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren toplumsal,kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel,cinsel,psikolojik veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı” olarak tanımlanmıştır. 

 

Aile İçi Şiddetin Türleri

 • Fiziksel şiddet: Kaba kuvvetin korkutma,sindirme 
 • Sözlü-Duygusal-Psikolojik şiddet: Hakaret etmek, aşağılayıcı, küçük düşürücü söz söylemek
 • Ekonomik şiddet: Çalışmaya veya çalışmamaya zorlamak olarak gruplandırabiliriz.

Aile İçi Şiddete Karşı Ne Yapılabilir?

Polis merkezleri- Jandarma karakolları: şiddete uğrayan kişiler polis merkezleri ve jandarma karakollarına giderek şikayetçi olup koruma talep edebilirler.

Cumhuriyet savcılığı:   şiddete maruz kalan veya maruz kalma tehlikesinde bulunanlar bulundukları ilin valiliğe (ilçe ise  kaymakamlığa) dilekçe ile suç duyurusunda bulunabilir. Cumhuriyet savcılığı konuya ilişkin tedbirleri alarak ilgili  kişiye dava açacaktır.