TAPU VE MÜTEAHHİT UYUŞMAZLIKLARI

Tapu, bir taşınmaz malın sahibinin kim olduğunu gösteren belgedir. Bu belgede taşınmaza ait yüzölçümü, adresi ve sahibi yer almaktadır. Tapu sicili herkese açıktır ve isteyen kimse tapu memuru önünde bu kayıtların kendisine gösterilmesini talep edebilir. 

Tapu sicili belgeleri ve işlemleri tapu sicil müdürlüklerinde işlem görür. Bu işlemlerden bazıları şunlardır:

 • Aile konutu şerhi
 • Eşler arasındaki mal rejimi sözleşmeleri
 • Finansal kiralama
 • Hükmen kamulaştırma
 • İpotek alacağının temliki
 • İştirakın bozulması
 • Kat irtifakı istemi
 • Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesi şerhi
 • Kat ilavesi ve arsa payı değişikliği istemi
 • Kat mülkiyeti kurulması
 • Kira şerhi istemi
 • Mirasın taksimi
 • Paylı mülkiyet yükümlülükleri
 • Taşınmaz mülk bağış işlemleri
 • Devre mülk hakkı
 • İntifa hakkı
 • Oturma Hakkı
 • Satış
 • İnşaat Hakkı

Yazılı sözleşmelerde çok sayıda hukuk dalını barındıran inşaat hukuku;

 • İmar Kanunu
 • Yapı Denetim Kanunu
 • Kat Mülkiyeti Kanunu
 • Devlet İhale Kanunu ve kamu İhale Kanunu
 • İmar Kanunu ve Eser Sözleşmesi gibi birçok farklı alandan da faydalanılan bir alan olarak karşımıza çıkar. 

Arsa kat inşası ile ilgili de en büyük ilgili olarak müteahhitler görülmektedir. Müteahhit, bir inşaatın tüm yapım sürecini baştan sona koordine eden, tapu randevu işlemleri de dahil olmak üzere projenin tüm aşamalarını yürüten ve denetimler dahil tüm inşaatın yürütülmesini sağlayan ilgili kişidir. İnşaat sahasının oluşması, projenin baştan sona tüm idari ve ekonomik sürecinin yürütülmesi, tapu kadastroya dair yasal izinlerin alınması gibi tüm işlemler yapılan sözleşmelerin de maddeleri uyarınca müteahhit tarafından yürütülmektedir. 

Özellikle arsa ve arazi paylaşımları konusunda karşılaşılan uyuşmazlıklar en genel bağlamda arsa ve arazi payında ortaklık eden kişiler arasında karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra ilgili projeyi yürüten müteahhit ile de sözleşme yükümlülükleri ve projenin süreci ile ilgili problemler yaşanabilir. 

Arsa sahipleri ile müteahhitler arasında yaşanan olumsuz gelişmeler tarafları mahkemeye taşıyabilir ve bu süreçte projenin devamlılığı da yarıda kalır. Hem maddi anlamda yüksek rakamların konuşuluyor olması hem de süreç olarak uzun bir zaman dilimini içermesi nedeniyle bu tür uyuşmazlıkların uzman gayrimenkul avukatı tarafından ele alınması gerekmektedir. 

İnşaat sözleşmelerindeki anlaşmazlıklar, sözleşmenin sona ermesi, feshedilmesi ve hukuki sonuçları ile müteahhit taahhütnamesi gibi süreçlerin incelenmesi işlemleri için hızlı ve pratik çözümler aranmaktadır. Tapu kaydının ve tapu kütüğü dosyasının en iyi şekilde incelenmesi bu süreçlerin incelenmesini ve özellikle hisseli tapu anlaşmazlıkları için emsal kararların incelenmesi gayrimenkul hukuku alanının en büyük parçalarıdır. 

Bu süreçte tapu uyuşmazlıkları ve müteahhit anlaşmazlıkları için dikkat edilmesi gereken hususlar ve sözleşmede önemli olan maddeler için dikkat edilmesi gerekenler bulunmaktadır.

Özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri arsa sahipleri ve müteahhit uyuşmazlıklarının en sık görüldüğü dosyalardır. 

Hem arsa sahibi ya da sahiplerinin kendi aralarında hem de müteahhit ile olan uyuşmazlıkları için önemli olan süreçleri incelemek ve zamanında harekete geçmek için konut, kentsel dönüşüm, ticaret ya da turizm alanındaki kamu ya da özel hukuku kapsayan süreçlerin en iyi şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.