GAYRİMENKUL HUKUKU

Bireyler ve kurumlar arasında taşınmaz mallar üzerinde gerçekleşen ve tarafların anlaşmazlığı konusunda başvurulan Gayrimenkul Hukuku, 4721 sayılı Medeni Kanun’un Eşya Hukuku alanı içerisinde yer alır. Taşınmazlar üzerindeki tüm süreçleri kapsayan Gayrimenkul Hukuku, kişilerin eşya üzerindeki mutlak hakları üzerinde tasarruf sağlayan Eşya Hukuku’nun büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kapsamda mülkiyet hakkı, kişilerin eşya üzerindeki en geniş ve sınırsız ayni hakkını ifade eder. 

En genel anlamında eşya hukuku, tapu sicili ve zilyetlik kavramları ile açıklanabilir. 

Tapu sicili, taşınmaz eşya üzerindeki mutlak hak(ayni hak) sürecini gösteren resmi bir kayıt sistemidir. Bu sistemde bir de kadastro olarak bilinen taşınmaz malların ölçümünü sağlayan sistem yer alır ve taşınmazların tapu sicili kütüğüne kayıt edilmeleri için gerekli olan veriyi elde etmek için kullanılır. Her taşınmaz için tapu sicilinde yeni bir sayfa açılır. Taşınmaz mallar üzerinde gerçekleşen satış, kira, devir gibi tüm işlemler bu sayfada kayıt altında tutulur. 

Tüm bu sürecin ilerlemesi için gerekli olan düzenleme gayrimenkul hukukudur. Ve hukuk birimleri arasında taşınmaz mallar arasındaki düzeni sağlayan hukuk birimidir. Kendi içerisinde istisnaların en fazla olduğu hukuk birimi olarak değerlendirilen gayrimenkul hukuku, alanında deneyim kazanmış olan avukatlar aracılığıyla yürütülmesi gereken bir alandır. 

Taşınmaz mallar üzerindeki anlaşmazlıkların düzenlendiği bu alan yargıya taşınması durumunda Medeni Kanun içerisinde yer alan Eşya Hukuku kapsamındadır. Gayrimenkul hukuku ev, arsa, apartman gibi taşınmaz mallar üzerinde değerlendirilir. 

Gayrimenkul hukukunun temelinde ise mülkiyet hakkı kavramı yer almaktadır. Mülkiyet Hakkı ise T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilen ve korunan bir kavramdır. 

Gayrimenkul Avukatı Kime Denir?

Gayrimenkul hukukuna ilişkin davalarda uzmanlığı kapsamında kişi ve kuruluşlara hukuki yardımda bulunan kişiye gayrimenkul avukatı denir.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Genel emlak hukuku, Satış sözleşmeleri, İnşaat sözleşmeleri, Kira sözleşmeleri, Tapu, sicil ve kadastro davaları, İstihkak davaları, Kamulaştırma davaları, İmar plan değişiklikleri, Yabancı uyruklu kişilerin mülk edinmeleri, İpotek işlemleri, Toplu konut projeleri ve kooperatifler gibi alanlarda meydana gelen uyuşmazlıklar ile alakalı konularda hukuki destek sağlar.

Gayrimenkul Avukatlığı  & Hukuku Hizmet Kapsamı

Uzmanlaşmış avukat kadrosuyla profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında yerli-yabancı yatırım yapmak isteyenlere, mülk sahiplerine, mülk devir, mülk alım ve satım işlemleri vb. gibi aşağıda da listelenen konularda destek vermektedir.

  • Mülk alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi
  • Yerli ve yabancıların mülk edinebilmesi 
  • Tapu sözleşmelerinin düzenlenmesi
  • Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi
  • Gayrimenkuller üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi sözleşmeleri ve bu hakların tesis ve terkin edilmesi
  • Önalım (Şufa) davaları
  • Ecrimisil davaları
  • İpotek uyuşmazlıklarının giderilmesi
  • Elatmanın önlenmesi (Müdahelenin Meni) ve Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şüyu) davaları
  • Gayrimenkullerle ilgili konularda hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması