TAŞIMA HUKUKU

 

 • CMR, (Convention on the contract for the international carriage of goods by road)

CMR, kara yolu ile eşya taşıma yapan işletmelerin hüküm ve koşullarını belirten , standart bir nakliye ve sorumluluk koşulları seti içeren bir  sözleşmedir. CMR notu, taşıyıcının (yani karayolu nakliye şirketinin) malları teslim aldığını ve tacir ile taşıyıcı arasında bir taşıma sözleşmesinin mevcut olduğunu teyit eder. Taşıma işlemenin iki farklı ülkede bulunmaktadır ve bunlardan biri sözleşmeyi yapan ülkedir.CMR belgesi, bazı sigortalar dahil edilmiş olsa da, sahibine ve/veya taşıyıcıya malların mülkiyeti veya zilyetliği haklarını vermeyebilir.

CMR, kamyon taşımacılığı ilkelerini belirli standartlara bağlayan, 56 ülkenin üye olduğu uluslararası bir anlaşma olarak ta değerlendirebiliriz.

 • CIM, (Rail Consignment Note)

CIM taşıma belgesi (Demiryolu Taşıma Belgesi), bir demiryolu işletmesi ile bir taşıma sözleşmesinin akdedildiğini kanıtlayan bir belgedir. Sözleşme, demiryolu taşıyıcısının malları teslim aldığını ve tacir ile taşıyıcı arasında bir taşıma sözleşmesinin mevcut olduğunu teyit eder. Demiryolu işletmesi gönderiyi kabul ettiğinde ve sevkıyat istasyonunun teslim aldığına dair  mühür ile sevkiyat tamamlanmış olur. Belge , gönderici ve taşıyıcı tarafından imzalanır/kaşelenir. 

 • Konteyner taşımaları, 

“door to door” olarak adlandırılan, kapıdan kapıya taşımacılığın önem kazanması ile birlikte, yüklerin, çıkış noktasından varış noktasına kadar pratik, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşması için özellikle denizcilik sektöründe uluslararası mal sevkiyatları konteyner taşımacılığına dayanmaktadır. 

Konteynerler standart ölçülerde üretilmekte ve uzun mesafelerde açılmadan tek bir taşıma aracı ile hem zamandan hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlayan, farklı ürün gruplarının taşınmasına imkan tanıyan ve birçok kez kullanılabilme şansına  sahip olmaları tercih nedenidir.

Standartlaştırılmış konteynerler, nakliye ve nakliye endüstrisini dönüştürerek , farklı nakliye biçimlerine kolaylıkla sığabileceğinden, malların demiryolu, karayolu ve gemi ile kolayca taşınmasına izin verdi.

 

Konteyner çeşitleri:

Düz raf konteynerler – bunlar, gemi, ekipman ve araba nakliyesi için ideal olan katlanabilir yan taraflara sahiptir.

Açık yan kaplar – burada kapların kapıları yan taraftan tamamen açılabilir, bu da daha geniş malzeme yüklemesine izin verir, sebze nakliyesi için idealdir.

Üstü açık konteynerler – başlığına göre, bu konteynerlerin çatısı yoktur, bu da kütükler veya makineler gibi herhangi bir yükseklikte malların taşınmasını sağlar.

Soğutulmuş kaplar – gıda stoğu veya farmasötik ürünler için.

 

Konteyner sevkiyat  türleri:

Komple Konteyner (FCL) : maksimum ağırlığa veya maksimum hacme ulaşılıp ulaşılmadığına bakılmaksızın malların tek bir alıcı tarafından alınması gerektiği zamandır. Bu gönderi türü genellikle tek bir alıcı için gönderilecek çok miktarda malı olanlar tarafından tercih edilir;

Parsiyel Konteyner (LCL) LCL (Less than Container Load): sevkiyatın konteynerin sınırlı kullanımı ile gerçekleştiği zaman kiralama birden fazla alıcı sağlayacak şekilde organize edilebilir. Yükünüz tek bir konteyneri dolduramayacak miktardaysa o zaman bir konteyneri iki ya da daha fazla alıcısı olan yüklerle paylaşmanız gerekmektedir

 • Ro-ro taşımaları, 

Roll on ve Roll of kelimelerinin birleştirilmesi ve kısaltılması ile ortaya çıkan “Ro-Ro taşımacılığı”, arabalar, motosikletler, kamyonlar,  otobüsler, römorklar ve vagonlar gibi tekerlekli, yükleri üzerinde sürülen lojistik araçlarının gemiler aracılığıyla bir noktadan farklı bir noktaya taşınmasıdır ve gemiden, gerekirse kendi tekerlekleri üzerinde, nakliyesine olanak sağlanır. Feribotların kullanımı en üst düzeydedir , büyük yüklerin kolayca taşınabilmesine kolaylık tanır, belirli ekipmanlar yardımı ile en pratik şekilde gemilere yükleme ve boşaltma işlemi gerçekleştirilir asgari düzeyde manuel işlem ile  zaman kazandırır. Ro-Ro limanları sıradan limanlar değildir, yükleme ve boşaltma işlemleri için kullanıma açılmış olan özel donanımlara ve alanlara sahip olmaları gerekir. Ayrıca yükleme boşaltma işlemleri, en hızlı ve en etkin şekilde tamamlamak için  alanında uzman kişiler gerekir.

 • Kargo taşımaları, 

Kargo taşımacılığı, malları bir yerden başka bir yere düzenli ve güvenli şekilde taşınarak, teslim edilme işlemidir. Yük taşımacılığı olarak da bilinen kargo taşımacılığı, tipik olarak ticari satışa yönelik ürünleri taşımak için kullanılır, ancak posta gibi şeyler de nakliye amacıyla kargo olarak kabul edilebilir. 

Kargo taşımacılığı kara, hava veya deniz yoluyla gerçekleşebilir. 

Hava taşımacılığı en hızlı olma eğilimindedir ve aceleyle taşınması gereken ürünler için kullanılabilir. Kargo uçaklarının bakımı ve uçurulması oldukça maliyetli olabileceğinden, aynı zamanda en pahalı olanıdır. 

Kara taşımacılığı, kargonun tren veya kamyonla seyahat ettiği bir kıta veya ulusun sınırları içinde ürünleri taşımak için kullanılır.

Deniz taşımacılığı kargoyu okyanus boyunca taşımak için kullanılır ve aynı kıtadaki farklı limanlar arasında deniz yoluyla da taşınabilir, çünkü fiyatı kara yoluyla taşımaktan daha ucuz veya daha uygun olabilir.

 • Multimodal taşımalar, 

Multimodal taşımacılık (kombine taşımacılık olarak da bilinir), tek bir sözleşme kapsamında, ancak en az iki farklı taşıma modu malları nihai varış yerlerine taşımak için çeşitli taşıma araçlarının kullanılması olarak tanımlanır.ile gerçekleştirilen malların taşınmasıdır; 

Taşıyıcı, birkaç farklı taşıma türü (örneğin demiryolu, deniz ve karayolu) ile gerçekleştiriliyor olsa bile, taşımanın tamamından (hukuki anlamda) sorumludur. Taşıyıcı, tüm taşıma araçlarına sahip olmak zorunda değildir ve pratikte genellikle sahip değildir; taşıma genellikle alt taşıyıcılar tarafından gerçekleştirilir ve yükleme ve varış noktaları arasında kullanılan tüm taşıma yolları için yalnızca tek bir taşımacılık sözleşmesi yapılır. Bu yöntem , kısa veya uzun mesafelerde nakliye için titiz ve dikkatlice düşünülmüş bir lojistik gerektirir. 

Multimodal taşımacılıkta tüm yolculuk, ayrı ayrı aşamalardan oluşan bir süreç değil, entegre bir sistemdir ve amacı, dünya çapındaki çeşitli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmaktır.

 

Multimodal ve İntermodal Taşımacılık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Multimodal taşımacılık ve İntermodal taşımacılık arasında belli başlı farklar bulunur.

 • Multimodal taşımacılıkta
  1. bütün taşıma türleri arasında kombinasyon yapılması mümkündür.
  2. Her bir taşıma yolu için tek bir taşıma sözleşmesi hazırlanır.
  3. denizyolu, karayolu veya havayolu gibi farklı taşıma modlarının gerektirdiği araçlar veya üniteler kullanılabilinir.
  4. Taşıma sürecinden tek bir taşıyıcı firma sorumludur ve taşıma sürecini yönetir.
 • İntermodal taşımacılıkta ,
  1. Karayolu – demiryolu- denizyolu kombinasyonu yapılabilir.
  2. Taşıma sürecinden birden fazla taşıyıcı firma sorumludur.
  3. Taşımada hedef; yüklemede ağzı kapatılan ünitenin teslim yerinde açılmasıdır.
  4. Tek yüklemeyle ve aynı taşıma birimi içinde ürünlerin ellenmeden, birden çok taşıma yöntemleri taşınmasıdır
  5. Yükleme ve varış noktaları arasındaki her bir taşıma yolu için birden fazla sözleşme hazırlanır.