SIK SORULAN SORULAR

BİZE ULAŞIN

babrelgin@gmail.com e-mail adresine mail atarak ya da telefon numaralarını arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Avukat tutmak bazı özel durumlar haricinde zorunlu değildir.Aksine, Türk Hukuku’nda, herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Ancak, hukuki işlerin  uzmanlık gerektirdiği de bir gerçektir. Maddi ve manevi açıdan hak kaybına uğramamak ve adaletin yerini bulması için, hukuk alanının profesyonelleri olan avukatlardan hukuki yardım alınmasında her zaman fayda vardır. Avukat, davanın ilerlemesi için gerekli olan tüm olay ve tedbirleri takip ederek müvekkiline bilgi vermekle yükümlüdür.

  Her türlü hizmet alanında olduğu gibi  alınan hukuki hizmetin karşılığı olarak, avukata ödenmesi gereken ücrettir. Avukatlara  hizmetleri karşılığında ücret ödenmesi yasal bir zorunluluktur.

  Avukatlık ücretini belirleyen davanın  konusu ve güçlüğüdür. Bu noktada 1136 sayılı Avukatlık Sözleşmesi hükümleri ile her sene avukatlık asgari ücret tarifesi revize edilir. Ancak avukatların faaliyetin kapsamlı veya zor olması durumunda daha fazla ücret talep etme hakları vardır.

  Avukatlık ücret sözleşmesi, avukatınızla anlaşmış olduğunuz dava konusu ile ilgili işin tamamlanması , ücretinin yazılı bir metne aktarılması ve iki tarafın da hakkının korunması amacıyla önemlidir. Bu nedenle hukuki yardımından faydalanacağınız avukatınızla ilgili davanız nezdinde avukatlık ücret sözleşmesini akdetmeniz yararlıdır.

  Genel olarak, avukata ödenecek ücret ve kapsamı, avukat ve müvekkil  arasında yapılacak olan sözleşme ile belirlenir. Sözleşme yapılmayan durumlarda ise, ücret ve yasal düzenlemelere göre belirlenir. Çoğunlukla ücret, sözleşmenin konusunu oluşturan işlerle ilgili kesin hüküm elde edilinceye kadar yapılacak tüm işlemleri kapsamaktadır. Yargılama giderleri olan dava harçları, tebligat, keşif, bilirkişi ücreti vb. masraflar ile avukatın iş takibi için yapacağı yol, konaklama vb. masraflar avukatlık ücreti kapsamında değildir. Davanın kaybedilmesi, açılan davadan feragat edilmesi veya avukatın görevinden alınması halinde, ödenen ücretin iadesi gibi bir durum söz konusu olmaz.

  Avukatlık asgari ücreti sabit olması dışında ücret , avukatın takip edeceği davanın türüne göre değişmektedir. Avukatlık ücretleri belirlenirken avukatınızın o dava için ne kadar mesai harcayacağı, davanın türü, davanın görüleceği yer gibi unsurlar avukatın iş yükünü belirlemede etkili olacaktır. Aynı zamanda Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince avukatın asgari ücret tutarının altında dava alması da yasaktır. Bu soruya en doğru yanıt için avukatınızla iletişime geçmelisiniz.

  Davaların ne kadar sürede sonuçlanacağı davanızın türü ile doğrudan ilgilidir. Davanızın Aile, Ceza, İdare, İş, Tüketici, Vergi ve diğer mahkemelerden birinde görülmesi dava süresini değiştirecektir. Davanın aşamaları, gerekli işlemlerin belirli bir süreç içinde ilerleme zorunluluğu , mahkemelerin iş yoğunluğu , davanın türü  , davanın görüleceği ildeki duruşma sıklığı , tanıkların dinlenmesi, başka yerlerden getirilecek delillerin  toplanma süreleri davanın sonuçlanma süresini etkilemektedir.

  Hukuki danışmanlık almak, dava açmadan önce davanız hakkında bilgi sahibi olmanızı, avukatınızın muhtemel dava hakkındaki öngörülerini, yasaların ne derece yanınızda olduğunu anlamanızı sağlar. Bu size dava açıp açmamak konusunda tekrar düşünme fırsatı yaratacaktır. Ayrıca hukuki danışmanlık aynı zamanda avukat içinde emek ve zaman sarf etmesi demektir.  Bu sebeple hukuki danışmanlık hizmetleri ücretlidir.

  Bu soruya genel bir cevap vermek mümkün değildir. Her hukuk bürosu asgari ücret tarifesinin altına düşmemek kaydı ile ücretlerini ve çalışma şekillerini kendisi belirlemektedir.

  Avukatın, davanın sağlıklı yürütülmesi için müvekkilinden tüm bilgileri eksiksiz temin etmesi gerekir. Elde edilen bu bilgilerin tamamı gizlilik altındadır. Görüşmeler avukat ile müvekkil arasında, yazılı olmasa da,  bir gizlilik anlaşması niteliğini taşır ve 3 ncü şahıslarla paylaşılmaz. Hukuki danışmanlık hizmeti sonunda dava açılmasa ve/veya vekaletname çıkarılmasa dahi danışmanlık hizmeti tamamen gizlilik kapsamındadır. Müvekkil bu sebeple hukuki görüşmelerde bilgilerin gizliliğinden emin olmalı ve danışmanlık almak istediği konuyu tüm ayrıntıları ile anlatmalıdır. Avukatın bu husustaki sorumlulukları saklıdır.

  Davanın konusuna ve öncelikle avukatın  önerisi doğrultusunda hareket ederek duruşmalara katılma talebi dile getirilebilinir. Ceza davalarında sanık müdafiliği yapıldığı bazı durumlarda Sayın Mahkeme’nin talepleri ile avukat ile  beraber duruşmaya katılmanız gerekebilir. Duruşmalara katılmak zorunluluğu gibi bir kural yoktur.

  Dava türlerine göre davanın savunması ve savunmada kullanılacak deliller elbette değişecektir. Bilirkişi ücretleri, keşif, tebligat masrafları, müzekkereler,  dava türüne göre değişen harç miktarları, harcın maktu(sabit) veya nisbi (oranlı) harç oluşu davalara yapılacak masrafları da değiştirecektir.

  Hukuk davalarında her aşamada davadan vazgeçme şansınız vardır. Ancak davanın gidişatı ve ödenecek ücretler konusunda değerlendirilecektir.

  Ceza davalarında ise suç şikayete tabi değilse yani kamuya karşı işlenen suçlardan biri ise davadan vazgeçtiğiniz takdirde dahi ve  dava ‘katılanı’ olmasa dahi devam edecektir.

  Yurt dışında yaşayan kişiler konsolosluklar aracılığı ile  vekaletname çıkarabilirler.

  Detaylar için “AVUKAT VEKALETNAMESİNİ NASIL ÇIKARABİLİRİM?” sorusundaki açıklamaları okumanızı tavsiye ederiz.

  Davanın türüne bağlı olarak dava açma masrafları, harç ve ücretler değişir.

  Davanın aşamalarında da davanın türüne göre bilirkişi ücretleri keşif ücretleri ( gerekirse), tanık ve v.b. bir çok masraf kalemleri söz konusu olacaktır.

  Dava açılırken ödeme yapılacak tutar ise  avukatların veya hukuk büroları tarafından belirlenir.  Bu sebeple en doğru bilgi için iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

  Vekaletname dava açmak, açılmış bir davaya vekil/müdafii olmak ve dolayısıyla vekillik hizmeti almak için zorunludur. Hukuki danışmanlık hizmeti için vekaletname gerekmez.

  Vekalet çıkarmadan önce avukatınızla iletişime geçerek vekaletname türünü (genel, özel ) belirlemeniz ve avukat kişisel bilgilerini almanız gerekir. Avukatınız bu noktada size yol göstereci olacaktır. Açılacak davanın içeriği  vekaletname türünü belirlemektedir. Avukatınızdan aldığınız  vekaletname ile ilgili bilgiler ile  herhangi bir notere başvurmanız yeterli olacaktır.

  Vekaletname çıkarmak isteyenler, bizzat kendileri, nüfus cüzdanları ya da pasaportlarıyla birlikte, Türkiye’de herhangi bir notere giderek, tarafımızdan verilecek bilgiler doğrultusunda, vekalet konusu işin niteliğine uygun olan vekaletnameyi çıkartabilirler. Yurtdışında vekaletname çıkarmak isteyenler, bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluğu’na bizzat kendileri, nüfus cüzdanları ya da pasaportlarıyla birlikte giderek, tarafımızdan verilecek bilgiler doğrultusunda, vekalet konusu işin niteliğine uygun olan vekaletnameyi çıkartabilirler. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamları tarafından doğrudan düzenlenen veya onaylanan vekaletnameler, o ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olmadıkça, söz konusu vekaletnamelerin Türkiye’de kabulü mümkün değildir.

  Ek bilgi  için “AVUKAT VEKALETNAMESİNİ NASIL ÇIKARABİLİRİM” sorusundaki açıklamaları okumanızı tavsiye ederiz

  İstanbul’da en iyi avukatın bulunması için oldukça titiz bir araştırma yapılması gerekmektedir. Ancak İstanbul il sınırları içerisinde tek bir en iyi avukatın bulunmasından bahsedilemeyeceği bir gerçektir. Bu bilgi kişilere, kurumlara ve dava türlerine göre farklılık gösterir.  Bu nedenle İstanbul en iyi avukat araştırması dışında, konusunda uzmanlaşmış, yenilikçi başarı odaklı avukatlarla çalışmak daha verimli olacaktır. Bu kapsamda hukuki probleminizi çözmeye yönelik yardım alacağınız avukatınız ile aranızda güven ilişkisinin kurulmuş olduğuna ve tarafların birbirini anlayabilmesi çok önemlidir.

  Konusuna göre uzman avukatı bulmak için görüşmeye gittiğinizde avukatın tecrübeleri ve bilgi birikimini öğrenebilir ve danışmanlığından yararlanabilirsiniz. Uzman avukatlık tecrübe ve başarı ile doğru orantılı bir şekilde ilerlemektedir. Avukatınızla gerçekleştireceğiniz görüşmede karşılıklı olarak güven ilişkisinin kurulabilmesi açık, doğru bilgi ve sorularla mümkündür.

  Öncelikle hakkınızı mahkeme aracılığı ile korumak, savunmak ve olumlu sonuç alalbilmek amacıyla konuya uygun ve net bir talep içeren dava dilekçenizi delillerinizle birlikte mahkemeye sunmanız gerekmektedir. Dilekçenizin kanunun aradığı koşullara uygun olarak düzenlenmiş olmasını ve mahkemenin belirlediği harç ve masrafların da yatırılması gerektiği unutulmamalıdır. Bu kapsamda herhangi bir hak kaybına uğranmaması amacıyla alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmasını önermekteyiz.

  Dava açılırken mahkemeye verilecek olan dava dilekçesinde özel hukuka ilişkin bir dava açılacaksa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. Maddesinde belirtilen unsurların yer alması gerekmektedir.

  Bunlar;

  – mahkemenin adı,

  – davacı ile davalının adı soyadı adresi,

  – davacının TC kimlik numarası,

  – tarafların kanuni temsilcileri veya vekilinin bilgileri,

  – dava konusu ve dava konusunun değeri,

  – davacının dayanağı olan bütün vakaların sıra numarası altında açık özetleri,

  – iddia edilen her bir vakanın hangi delillerle ispatlanacağı,

  – dayanılan hukuki sebepler,

  – açık bir şekilde talep sonucu ve davacının ya da varsa kanuni temsilcisi veya vekilinin imzası gibi bilgilerdir.

  Dava dilekçesine vekaletname eklenmesi zorunludur.  Vekaletname olmadan dava açılması mümkün değildir.

  Dava dilekçesi ve ekindeki vekaletname ile davanın açılarak sürecin başlaması hukuki bir konu olması nedeniyle alanında uzman bir avukattan yardım alınmasını önermekteyiz.

  Hakkınızda dava açıldığını

  – E-devlet üzerinden veya

  – Vatandaş- Uyap sistemi

  üzerinden öğrenebilirsiniz.

  Tarafınızdan avukat aracılığı ile başlatılmış bir dava ise bu bilgiyi avukat veya iletişimde olduğunuz hukuk bürosundan öğrenebilirsiniz.

  Sizin davalı olarak  yer aldığınız bir davanın bilgisini ikamet adresinize gelecek mahkeme tebligatı ile de hakkınızda dava açıldığını öğrenmiş olursunuz. Tebligatın tarafınıza tebliğinden itibaren dava konusu alanında uzman bir avukatla görüşmenizi ve hukuki yardım almanızı hak ve süre kaybına uğramamanız için önemle tavsiye ederiz.

  Dava sonuçlandıktan sonra, mahkeme kararı neticesindeki haklılık durumunuza göre dava açılırken yatırmış olduğunuz harç ve masrafların paylaşımı yapılmaktadır. Davanızın tam kabulü halinde yatırmış olduğunuz mahkeme masraflarının tamamını karşı taraftan talep etme hakkınız bulunmaktadır.

  İletişim ve Bize Ulaşın bölümlerindeki iletişim formunu kullanarak, babrelgin@gmail.com e-mail adresine mail atarak ya da +90 532 242 86 24 telefon numarasını arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Tanıklık ücreti yargılamada tanıklık yapan kişilere, mahkemede tanıklık yapması nedeniyle kaybetmiş olduğu zamanla orantılı olarak o sene için belirlenen tarifedeki bedel üzerinden tanıklık ücreti ödenmektedir. Tanıklık ücretini isteyip istemediğiniz konusunda yargılamayı gören mahkemeye talepte bulunmanız ve akabinde mahkeme kalemine ibraz edeceğiniz nüfus cüzdanınız neticesinde tahsil etmeniz mümkündür.

  Tanık olarak çağrıldığınız mahkemenin ilk duruşmasına gitmediğiniz takdirde mahkeme tarafından hakkınızda zorla getirme kararı çıkartılabilir. Bu takdirde kolluk kuvvetleri tarafından bir sonraki duruşmaya katılımınız için gerekli tedbirler alınır.