İNŞAAT HUKUKU

Ülkemizin en hızlı gelişen sektörlerinden birinin de inşaat sektörü olduğu bilinmektedir. İnşaat sektörü beraberinde inşaat hukuku alanını da getirmiş, bu alanda uzman danışmanlara ve alanına hakim avukatlara ihtiyaç duyulmuştur. 

İnşaat Hukuku Nedir?

Öncelikle inşaat hukuku tanımının sadece yapının inşasındaki işleyişten değil aynı zamanda arazi üzerinde, arazinin altyapı çalışmalarında ve arazinin içinde meydana gelebilecek olan tüm ihtiyaçlara cevap verdiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda değerlendirecek olursak; inşaat sektöründe gerçekleşen tüm işlemler için inşaat hukukundan yararlanıldığını düşünebiliriz. 

Alanda gerçekleşen yap-işlet-devret modeli dahil olmak üzere, tüm kamu ve özel sektör ihaleleri, inşaat sözleşmeleri, bina, AVM, otel gibi küçük ya da büyük ölçekli projeler, kentsel dönüşüm projeleri gibi birçok alanda inşaat hukukundan yararlanmak mümkün görünmektedir. 

İnşaat alanının çok geniş olması, bu alanda yararlanılması gereken çok fazla bilgi olması ve alanın kendisine ait gelir-gider dengesi anlamında maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu alandaki çalışmaların inşaat hukuku avukatları tarafından yapılması beklenmektedir. Bu alandaki en önemli detaylardan biri de inşaat hukuku arabuluculuk hizmetleridir. Arabuluculuk hizmetlerinin de aynı uzmanlık derecesinde yürütülmesi olası anlaşmazlıkların çok daha kolay çözümlenmesi için önemli detaylar arasında yer almaktadır. 

Hem bireysel anlamda önem arz etmesi hem de toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren alan olabilmesi nedeniyle inşaat hukuku çalışmalarının titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. 

İnşaat Hukuku’nun Kapsadığı Alanlar Nelerdir?

İnşaat hukuku alanında yararlanılabilecek olan alanlar ise şöyle sıralanabilir:

 • İnşaat ruhsatının ve iskan izninin alınması
 • Arsa payına göre kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
 • Arsa payında varsa hissedarlar arası uyuşmazlıklar
 • ipotek sözleşmelerinin hazırlanması ve süreçlerinin yönetilmesi
 • Kat İrtifakı sözleşmelerinin hazırlanması
 • Müteahhitlik ve taşeronluk gibi hizmetler için gerekli sözleşmelerin hazırlanması
 • Tapu anlaşmazlıkları ve müteahhitlik uyuşmazlıkları
 • Kamu ve özel sektör ihaleleri
 • Bina yönetimi sözleşmeleri
 • Site ve apartman yönetimlerinin kurulması 
 • Bina izinleri, yönetim planları ve izinleri
 • Proje yönetim sözleşmeleri
 • Alışveriş merkezleri yönetim ve kira sözleşmeleri
 • Tapu tahsis ve istihkak davaları
 • İpotek tesisi
 • İntifa hakkı
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin sözleşmeler gibi birçok alanda ve çok geniş anlamda hizmet alınmaktadır. 

Bu alanda sadece araziye yönelik alımlar değil aynı zamanda da belediye ve başvurulması gereken diğer yetkili merciler bakımından da başvuruların ve yapılması gereken işlerin titizlikle yürütülmesi gayrimenkul ve inşaat hukuku davaları açısından son derece önem arz etmektedir.