CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU NEDİR?

Türk hukuk sistemi en genel anlamda değerlendirildiğinde 2 temel başlıkta incelenmektedir. Özel hukuk ve kamu hukuku olarak bilinen bu genel başlıklar Türk hukuk sisteminin çerçevesini belirler ve taraflar arasında çözüme ulaşması için kendi hukuk dallarını oluşturur. 

Türk hukuk sisteminin kamu hukuku alanında bulunan hukukun dallarından biri de ceza hukukudur. Suç ve ceza kavramlarını inceleyen Türk ceza hukuku, genel ve özel ceza hukuku olarak bilinmektedir. 

Genel ceza hukukunda; suç ve ceza kavramlarının tanımı, suçun maddi ve manevi unsurları, ceza hukuku alanının genel ilkeleri, suçu ortadan kaldıran haller ile cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenlerdir.

Özel ceza hukukunda ise; suç teşkil eden eylemlerin neler olduğu ve bu suçlara öngörülen cezalardır. 

Ceza hukukunun temel ilkeleri ve bu alanda en önemli tanımlar arasında bulunan suç kavramının unsurları ve ceza kavramının sınırları da incelenmektedir. 

Ceza hukukunun belirlediği çerçevede incelenen ceza davaları için ceza mahkemeleri devreye girer. Ceza mahkemelerinin tanıklık ettiği ceza davalarını kısaca sıralayacak olursak; 

 • Adam öldürme
 • Gasp
 • Yağmalama
 • Trafik kazası
 • İş kazası
 • Yaralanma
 • Dolandırıcılık
 • İhlal
 • Hakaret 
 • Kriminal suçlar gibi somut örnekler düşünülebilir. 

CEZA HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ NELERDİR?

Ceza hukukunun çerçevesinde bir davanın ceza hukuku kapsamında değerlendirilebilmesi için suç ve cezanın bazı ilkelerine uygun olması gerekir.

1- Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi: Bu ilke temel olarak suç ve ceza kavramlarının ancak ve ancak kanun ile belirlenmesine karşılık gelmektedir. Kanunda suça karşılık gelen ifadelerin ve bu suçların yaptırımlarının açıkça ifadelerle yer almasıdır. 

Türk Ceza Kanunu’nda ‘Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve bu durumlarda kimseye ceza ya da güvenlik tedbiri uygulanamaz.’

Kanunilik ilkesine göre; kanun geçmişe doğru yürütülemez. Yani, suçun işlendiği dönemde kanunun açıkça suç olarak tanımladığı bir fiilin sonradan suç sayılması ile kimse cezalandırılamaz. 

Kanunilik ilkesinin bir başka temel özelliği de kıyas yasağıdır. Yani, ‘Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kanunda boşluk bulunması halinde en yakın hukuk kuralı ile bu boşluk doldurulamaz.’

2- Suçta ve Cezada Kusur İlkesi: Failin bir fiili işlerken bilerek ve isteyerek yapmış olması esastır. Bu durum da kanunda ‘Ceza sorumluluğu şahsidir.’ şeklinde yer almaktadır. ‘Kimse başkasının işlediği fiilden dolayı sorumlu tutulamaz.’

CEZA MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Ceza mahkemeleri ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Ağır ceza mahkemeleri; en genel itibariyle müebbet hapis cezaları ve 10 yıldan fazla olan hapis cezaları davaları ile ilgilenir ve her il merkezinde bulunur. 

Asliye ceza mahkemeleri ise 10 yıldan daha az süreli hapis cezalarını gerektiren davalara bakmaktadır. Ağır ceza mahkemesinin alanına girmeyen her dava asliye ceza mahkemelerinde görülür. Her il ve ilçe merkezinde bulunur ve gerektiğinde birden fazla da kurulabilir. 

CEZA AVUKATI NEDİR?

Ceza davalarına konu olan fiillerin görüşüldüğü ceza mahkemelerinde suçun tespiti ve bu suçun karşılığı olan cezanın karşılığının bulunması beklenir. Bu süreci yürüten avukatlar ise ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olan ceza avukatlarıdır.

CEZA AVUKATI NE YAPAR VE GÖREVLERİ NELERDİR?

Ceza avukatlarının, ceza mahkemesine konu olan davaları, hem sanık ya da şüpheli tarafından hem de müşteki tarafından incelemesi ve yürütmesi beklenen kişidir. Hukuk sisteminde suçun ve suçlunun tespiti ile uygulanması beklenen cezanın kapsamı yargılama açısından son derece önemlidir. 

Hukuk sistemlerinde her birey için savunma hakkı bulunmaktadır. Ceza hukuku yargılamasında tarafların savunma haklarını icra eden kişiler de ceza avukatı olarak tanımlanabilir. Yargılamanın savunma makamına karşılık gelen tanımının en önemli temsilcisi sayılan avukatlar, suçu işleyen ve suçtan etkilenen kişilerin dayanaklarıdır. 

Konu ile ilgili olan delillerin toplanması, tanıkların tespit edilmesi ve yargılamanın en tarafsız ve adil bir şekilde gerçekleşmesi aşamaları için ceza avukatı son derece önem arz etmektedir. 

AĞIR CEZA AVUKATI KİME DENİR?

Ağır ceza avukatları ise ağır ceza mahkemeleri kapsamında değerlendirilen dava türleri için davalara bakmaktadırlar. Ağır ceza mahkemeleri genel anlamda en ağır en ciddi suçların ve en ağır cezaların uygulandığı yargılama sistemidir. Ağır ceza avukatı, müfellinin müşteki ya da sanık olması durumuna bakmadan yargılama sisteminde savunmasını yapabilen avukatlardır. 

AĞIR CEZA AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

Türk hukuk sisteminde ağır ceza avukatları, ağır ceza mahkemeleri tarafından ilgilenilen konular bakımından tecrübeli avukatlar olarak bilinir. 

Ağır ceza mahkemeleri tarafından görülen davalar ise; 

 • Yağma
 • İrtikap
 • Resmi Belgede Sahtecilik
 • Nitelikli Dolandırıcılık
 • Hileli İflas
 • Terörle Mücadele Kapsamına Giren Suçlar Dolayısıyla Açılan Davalar
 • Türk Ceza Kanununun 2. kitap 4. ksıım 4,5,6 ve 7. Bölümlerinde Bulunan Suçlar 
 • Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
 • Müebbet Hapis
 • 10 yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlardır.

Ağır ceza mahkemeleri tarafından yürütülen bu davalar dışındaki davalar ise asliye ceza mahkemeleri tarafından yürütülmektedir. 

CEZA HUKUKU AVUKATLARI OLARAK BİZLER NE YAPIYORUZ?

Ceza davaları konusunda en deneyimli ceza avukatlarını bulmak son derece önemlidir. Alanında deneyimli uzman kadrosu ile ceza davalarının incelenmesi ve gerekli tüm aşamaların en adil şekilde yargılanması bizim temel prensiplerimiz arasındadır. 

Ceza davalarının soruşturma ve kovuşturma aşamaları dahil tüm süreçlerini yakından takip etmek ve müvekkil için en temel delillerin bulunması ve bunların mahkemeye sunulması, tüm kararların yargıya en uygun şekilde verilmesi ceza avukatlarının en önemli işlemleri arasında bulunur. Adli kontrol ve tutukluluk sürelerince de davanın gerekli biçimde yürütülmesi temel görevler arasındadır. 

En adil şekilde yargılama sistemine ışık tutmak bu alanda uzman ceza avukatı arkadaşlarımız için temel görevler arasındadır.