TAŞIMA HUKUKU
Project

TAŞIMA HUKUKU

  CMR, (Convention on the contract for the international carriage of goods by road) CMR, kara yolu ile eşya taşıma yapan işletmelerin hüküm ve koşullarını belirten , standart bir nakliye ve sorumluluk koşulları seti içeren bir  sözleşmedir. CMR notu, taşıyıcının (yani karayolu nakliye şirketinin) malları teslim aldığını ve tacir ile taşıyıcı arasında bir taşıma sözleşmesinin...

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU
Project

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Yabancılar hukuku, en genel bağlamı ile bir ülke sınırları içerisinde yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olmayan kişiler için uygulanan hukuk kurallarını içermektedir.  Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının sınırlarının çizildiği bu hukuk dalı ile genel bağlamda düzenleme sağlanmaktadır. Mütekabiliyet İlkesi Nedir? Bu alanda bilinmesi gereken en önemli kavram ise bu hukuk kurallarının mütekabiliyet ilkeleri olarak bilinmektedir. Mütekabiliyet,...

İDARE VE VERGİ HUKUKU
Project

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdare ve vergi hukuku alanları hukuk sisteminin en önemli parçaları arasında yer almaktadır.  İdare hukuku, idarenin yapısı ve işleyişini düzenleyen kurallar bütünü olarak bilinirken vergi hukuku ise; idarenin tüm mali işlemleri ile ilgili kurallar bütününü ifade etmektedir.  Hukuk sisteminin en önemli iki parçası olan idare ve vergi hukuku alanı idarenin bütünlüğü, toplumsal eşitliğin sağlanması ve...

SAĞLIK VE İLAÇ HUKUKU
Project

SAĞLIK VE İLAÇ HUKUKU

Sağlık hukuku, sağlık hizmeti talep eden vatandaşlar ile sağlık hizmetini sunan kişi ve kurumlar arasında geçen düzenlemeleri içermektedir. Bu noktada Türkiye’nin sağlık hizmeti politikasını da göz önünde bulundurarak bu alanın karma bir hukuk dalı olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Hem kamu hukuku hem de özel hukukun kapsamı altında olan sağlık hukuku; anayasal bir güvence ile de...

GAYRİMENKUL HUKUKU
Project

GAYRİMENKUL HUKUKU

Bireyler ve kurumlar arasında taşınmaz mallar üzerinde gerçekleşen ve tarafların anlaşmazlığı konusunda başvurulan Gayrimenkul Hukuku, 4721 sayılı Medeni Kanun’un Eşya Hukuku alanı içerisinde yer alır. Taşınmazlar üzerindeki tüm süreçleri kapsayan Gayrimenkul Hukuku, kişilerin eşya üzerindeki mutlak hakları üzerinde tasarruf sağlayan Eşya Hukuku’nun büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kapsamda mülkiyet hakkı, kişilerin eşya üzerindeki en geniş...