9414

Elgin & Partners Hukuk Bürosu uzman avukatlar kadrosu ile arabuluculuk kapsamında  müvekkillerimize ait taraf vekilliği yapmaktadır

 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları 
 • Borç-alacak ilişkisi 
 • Maddi-manevi tazminat
 • Zarar tazmini 
 • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • Kira alacağı 
 • Sigorta koop.sorumluluğu – zarar tazmini 
 • Tahliye 
 • Tapu iptali ve tescil

Arabuluculuk nedir?

Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığı,  mahkemeye başvurmadan önce tarafsız, önyargıdan uzak ve arabuluculuk yardımı almış  arabulucu  desteği ile çözme yöntemidir.

01/01/2018  tarihinden den itibaren işçi işveren uyuşmazlıklarına bağlı tazminat , alacak  ve işe iade talepleri  olan kişilerin talepleri doğrultusunda dava açmadan  önce arabulucuya başvurmaları zorunludur. Arabulucuk başvuru ve değerlendirme sonucu dava şartı olarak öngörülmüştür.

En az beş yıllık mesleki deneyimi olan hukuk fakültesi mezunları arabuluculuk yapabilir ve   Adalet Bakanlıkça lisanslanan eğitim kurumlarından 48 saat eğitim almış olmalıdır.

Tarafların, arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde, üzerinde tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuki uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce ilgili ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurabilir.

 

Arabuluculuğa nasıl başvurulur?

Zorunlu arabuluculuk için başvuru, (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3/5):

 • Arabuluculuk başvurusu işçi tarafından yapılacaksa, işverenin ikametgahının bulunduğu veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılır
 • Arabuluculuk başvurusu  işveren tarafından yapılacaksa, işçinin ikametgahının arabuluculuk bürosuna yapılır
 • Arabuluculuk bürosu olmayan adliyelerde arabuluculuk bürosunun görevi sulh hukuk mahkemesi yerine getirir.

Arabuluculuk bürosu kendisine gelen başvuru üzerine bir arabulcu görevlendirir. 

Arabuluculuk süreci nasıl işler?

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3(üç)  hafta içinde sonuçlandırmak zorundadır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3/10).

Arabuluculuk, hızlı ve etkin bir uyuşmazlık çözüm yolu olduğundan uyuşmazlığın süresi içinde çözülememesi halinde dosya kapatılır. Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, tarafların katılamaması , görüşme yapılamaması yahut yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması veya varılamaması hallerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3/10).

Arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözülememesi halinde. uyuşmazlığın çözülemediğini belirten son tutanak dava dilekçesine eklenerek iş mahkemesine dava açılabilir.

Arabuluculuk yoluyla tarafların anlaşmaya varması halinde ise, anlaşılan hususların kapsamı taraflarca belirlenir ve anlaşma belgesi düzenlenerek taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır

7036 sayılı Kanun’un 24. maddesi ile 6325 sayılı Kanun’un 18. maddesine eklenen 4. fıkra uyarınca taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge niteliğini haiz olacaktır. Bu ” İlam niteliğinde belge”  icra hukukundaki sonucu, anlaşma belgesine dayanarak ilamlı icra takibine geçilebilir.. 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir