9414
Project

Elgin & Partners Hukuk Bürosu uzman avukatlar kadrosu ile arabuluculuk kapsamında  müvekkillerimize ait taraf vekilliği yapmaktadır İşçi-işveren uyuşmazlıkları  Borç-alacak ilişkisi  Maddi-manevi tazminat Zarar tazmini  Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar  Kira alacağı  Sigorta koop.sorumluluğu – zarar tazmini  Tahliye  Tapu iptali ve tescil Arabuluculuk nedir? Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığı,  mahkemeye başvurmadan önce tarafsız, önyargıdan uzak ve arabuluculuk yardımı almış ...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HİZMETİ
Project

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HİZMETİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte özel hayatın gizliliğini korumak adına atılan en büyük adımların takibini yapmak hem kişisel hem de ticari anlamda gerekli tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için Garanti KVKK olarak tüm süreçleri sizler adına yürütüyoruz.  KVKK ile bağlantılı olan VERBiS ve GDPR süreçlerinde de desteklerimizi sunuyoruz.  Hem kişisel yaşamda hem de ticaret...

TAŞIMA HUKUKU
Project

TAŞIMA HUKUKU

  CMR, (Convention on the contract for the international carriage of goods by road) CMR, kara yolu ile eşya taşıma yapan işletmelerin hüküm ve koşullarını belirten , standart bir nakliye ve sorumluluk koşulları seti içeren bir  sözleşmedir. CMR notu, taşıyıcının (yani karayolu nakliye şirketinin) malları teslim aldığını ve tacir ile taşıyıcı arasında bir taşıma sözleşmesinin...

İŞ HUKUKU
Project

İŞ HUKUKU

Elgin & Partners Hukuk Bürosu olarak iş hukukunun tüm alanlarındaki  işçi ile işveren arasında yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için gerekli  danışmanlık ve dava takibi, hizmetlerimiz arasındadır. İşçi ve  işveren açısından iş ilişkisinin kurulması, devamı ve sona ermesi aşamalarında hakların    korunabilmesi için sorunun en kısa sürede çözümlenmesi için  iş hukuku avukatı...

ARABULUCULUK
Project

ARABULUCULUK

Elgin & Partners Hukuk Bürosu uzman avukatlar kadrosu ile arabuluculuk kapsamında  müvekkillerimize ait taraf vekilliği yapmaktadır İşçi-işveren uyuşmazlıkları  Borç-alacak ilişkisi  Maddi-manevi tazminat Zarar tazmini  Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar  Kira alacağı  Sigorta koop.sorumluluğu – zarar tazmini  Tahliye  Tapu iptali ve tescil Arabuluculuk nedir? Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığı,  mahkemeye başvurmadan önce tarafsız, önyargıdan uzak ve arabuluculuk yardımı almış ...

BİLİŞİM HUKUKU 
Project

BİLİŞİM HUKUKU 

Modernleşen dünyanın en büyük değişimlerinin yaşandığı alanlardan biri de bilişim ve teknoloji alanlarıdır. Bu gelişmeler beraberinde birden fazla risk ve tehdidi de beraberinde getirmiştir. Bu risklerin ve tehditlerin en aza indirilmesini talep eden birey olası tüm hasarlarının giderilmesi için de bilim ve teknoloji hukukundan faydalanmaktadır.  Bilgi Teknolojisi Hukuku ve İnternet Hukuku alanları ile iki temel...

CEZA HUKUKU
Project

CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU NEDİR? Türk hukuk sistemi en genel anlamda değerlendirildiğinde 2 temel başlıkta incelenmektedir. Özel hukuk ve kamu hukuku olarak bilinen bu genel başlıklar Türk hukuk sisteminin çerçevesini belirler ve taraflar arasında çözüme ulaşması için kendi hukuk dallarını oluşturur.  Türk hukuk sisteminin kamu hukuku alanında bulunan hukukun dallarından biri de ceza hukukudur. Suç ve ceza...

İCRA VE İFLAS HUKUKU
Project

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas hukuku, kamu hukuku dallarında yer alan ve borçlu ile alacaklı arasındaki uyuşmazlığı düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı; alacaklı ve borçlu kişiler ile borç tahsili üzerine yaptırımlarda bulunur.  Hukuki kapsam bakımından değerlendirildiğinde kişiler arasında borç ilişkisinin doğması ve borcun yerine getirilmesini sağlamak için zorla yerine getirme işlemlerine başvurulması adına kamu gücünden...

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU
Project

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Yabancılar hukuku, en genel bağlamı ile bir ülke sınırları içerisinde yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olmayan kişiler için uygulanan hukuk kurallarını içermektedir.  Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının sınırlarının çizildiği bu hukuk dalı ile genel bağlamda düzenleme sağlanmaktadır. Mütekabiliyet İlkesi Nedir? Bu alanda bilinmesi gereken en önemli kavram ise bu hukuk kurallarının mütekabiliyet ilkeleri olarak bilinmektedir. Mütekabiliyet,...

AİLE HUKUKU
Project

AİLE HUKUKU

Türk Medeni Kanunu  kapsamı içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır ve kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenlemeyi , uyuşmazlıkların aile  mahkemeleri eşliğinde çözülmesini sağlar. Aile hukukunun başlıca konularını  nişanlanma, evlenme, boşanma, evlenmenin ve boşanmanın koşulları, hükümleri  ve sonuçları,  mal rejimi, velayet, nafaka hakları, soybağı olarak belirleyebiliriz Hukuk bürosu olarak,  yukarıda sıraladığımız konular kapsamında aile hukukundan  ortaya...

  • 1
  • 2