De Jure

Practice Areas

Civil rights law deals with the protections and
liberties enjoyed by the American people.

Elgin & Partners Hukuk Bürosu uzman avukatlar kadrosu ile arabuluculuk kapsamında  müvekkillerimize ait taraf vekilliği yapmaktadır İşçi-işveren uyuşmazlıkları  Borç-alacak ilişkisi  Maddi-manevi tazminat Zarar tazmini  Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar  Kira alacağı  Sigorta koop.sorumluluğu – zarar tazmini  Tahliye  Tapu iptali ve tescil Arabuluculuk nedir? Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığı,  mahkemeye başvurmadan önce tarafsız, önyargıdan uzak ve arabuluculuk yardımı almış …

Türk Medeni Kanunu  kapsamı içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır ve kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenlemeyi , uyuşmazlıkların aile  mahkemeleri eşliğinde çözülmesini sağlar. Aile hukukunun başlıca konularını  nişanlanma, evlenme, boşanma, evlenmenin ve boşanmanın koşulları, hükümleri  ve sonuçları,  mal rejimi, velayet, nafaka hakları, soybağı olarak belirleyebiliriz Hukuk bürosu olarak,  yukarıda sıraladığımız konular kapsamında aile hukukundan  ortaya…

Elgin & Partners Hukuk Bürosu uzman avukatlar kadrosu ile arabuluculuk kapsamında  müvekkillerimize ait taraf vekilliği yapmaktadır İşçi-işveren uyuşmazlıkları  Borç-alacak ilişkisi  Maddi-manevi tazminat Zarar tazmini  Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar  Kira alacağı  Sigorta koop.sorumluluğu – zarar tazmini  Tahliye  Tapu iptali ve tescil Arabuluculuk nedir? Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığı,  mahkemeye başvurmadan önce tarafsız, önyargıdan uzak ve arabuluculuk yardımı almış …

Modernleşen dünyanın en büyük değişimlerinin yaşandığı alanlardan biri de bilişim ve teknoloji alanlarıdır. Bu gelişmeler beraberinde birden fazla risk ve tehdidi de beraberinde getirmiştir. Bu risklerin ve tehditlerin en aza indirilmesini talep eden birey olası tüm hasarlarının giderilmesi için de bilim ve teknoloji hukukundan faydalanmaktadır.  Bilgi Teknolojisi Hukuku ve İnternet Hukuku alanları ile iki temel…

ceza-hukuku

CEZA HUKUKU NEDİR? Türk hukuk sistemi en genel anlamda değerlendirildiğinde 2 temel başlıkta incelenmektedir. Özel hukuk ve kamu hukuku olarak bilinen bu genel başlıklar Türk hukuk sisteminin çerçevesini belirler ve taraflar arasında çözüme ulaşması için kendi hukuk dallarını oluşturur.  Türk hukuk sisteminin kamu hukuku alanında bulunan hukukun dallarından biri de ceza hukukudur. Suç ve ceza…

Bireyler ve kurumlar arasında taşınmaz mallar üzerinde gerçekleşen ve tarafların anlaşmazlığı konusunda başvurulan Gayrimenkul Hukuku, 4721 sayılı Medeni Kanun’un Eşya Hukuku alanı içerisinde yer alır. Taşınmazlar üzerindeki tüm süreçleri kapsayan Gayrimenkul Hukuku, kişilerin eşya üzerindeki mutlak hakları üzerinde tasarruf sağlayan Eşya Hukuku’nun büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kapsamda mülkiyet hakkı, kişilerin eşya üzerindeki en geniş…

Kamu ya da özel bir şirkette yasal olarak hak sahibi sayılan, bir ya da birden fazla hisse sahibi olan kişi ya da kurumlara hissedar denir. Bir şirketin yasal anlamda üyeleri sayılan hissedarlar, şirketin gelirlerinde, sahip olduğu hisse payı kadar hak sahibi olarak bilinmektedir. Bir kurum ya da şirketteki en büyük pay sahibine sahip olan kişi…

İcra ve iflas hukuku, kamu hukuku dallarında yer alan ve borçlu ile alacaklı arasındaki uyuşmazlığı düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı; alacaklı ve borçlu kişiler ile borç tahsili üzerine yaptırımlarda bulunur.  Hukuki kapsam bakımından değerlendirildiğinde kişiler arasında borç ilişkisinin doğması ve borcun yerine getirilmesini sağlamak için zorla yerine getirme işlemlerine başvurulması adına kamu gücünden…

Our Services

We Provide Highly Reliable & Effective Legal Solutions

For the right solution to your legal concerns, you need legal professionals with the skill, integrity and experience to deliver.

Company Commercial

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Legal Solutions

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

05.jpg

George Blanc

Attorney, Solicitor

Working as a lawyer involves the practical application of abstract legal theories and knowledge to solve specific individualized problems, or to advance the interests.

Primary sources of civil rights law include the first ten amendments to the U.S. Constitution (the “Bill of Rights”), as well as a number of important pieces of federal legislation passed in recent decades. The Civil Rights Act of 1964 is a notable example of federal law aimed at preventing discrimination. Other examples include the Voting Rights Act of 1965, the Americans with Disabilities Act, and the Civil Rights Act of 1991.

Primary sources of civil rights law include the first ten amendments to the U.S. Constitution (the “Bill of Rights”), as well as a number of important pieces of federal legislation passed in recent decades. The Civil Rights Act of 1964 is a notable example of federal law aimed at preventing discrimination. Other examples include the Voting Rights Act of 1965, the Americans with Disabilities Act, and the Civil Rights Act of 1991.

Primary sources of civil rights law include the first ten amendments to the U.S. Constitution (the “Bill of Rights”), as well as a number of important pieces of federal legislation passed in recent decades. The Civil Rights Act of 1964 is a notable example of federal law aimed at preventing discrimination. Other examples include the Voting Rights Act of 1965, the Americans with Disabilities Act, and the Civil Rights Act of 1991.

Primary sources of civil rights law include the first ten amendments to the U.S. Constitution (the “Bill of Rights”), as well as a number of important pieces of federal legislation passed in recent decades. The Civil Rights Act of 1964 is a notable example of federal law aimed at preventing discrimination. Other examples include the Voting Rights Act of 1965, the Americans with Disabilities Act, and the Civil Rights Act of 1991.

Primary sources of civil rights law include the first ten amendments to the U.S. Constitution (the “Bill of Rights”), as well as a number of important pieces of federal legislation passed in recent decades. The Civil Rights Act of 1964 is a notable example of federal law aimed at preventing discrimination. Other examples include the Voting Rights Act of 1965, the Americans with Disabilities Act, and the Civil Rights Act of 1991.

Primary sources of civil rights law include the first ten amendments to the U.S. Constitution (the “Bill of Rights”), as well as a number of important pieces of federal legislation passed in recent decades. The Civil Rights Act of 1964 is a notable example of federal law aimed at preventing discrimination. Other examples include the Voting Rights Act of 1965, the Americans with Disabilities Act, and the Civil Rights Act of 1991.

For a Free Consultation Call +1 (123) 1234 567

Legal advice is the application of abstract principles of law to the concrete facts of the client’s case
in order to advise the client about what they should do next. In many countries, only a properly
licensed lawyer may provide legal advice.