SAİT BİLGİÇ

1920 - 1988. Hukukçu, Gazeteci, Yazar

1920 yılında Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde doğdu. Afyon Lisesi'nden mezun oldu. 1940-41 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girerek başladığı yüksek öğrenim hayatını 1944'te tamamladı.

Yedek subay olarak askerlik görevini yaptı. Gümüşhane'de hakim yardımcılığına tayin edildi. Bilahare istifa ederek siyasî hayata atıldı. 1950 ve 1954 seçimlerinde Isparta milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960'a kadar Demokrat Parti milletvekilliğini sürdürdü. Milliyetçiler Derneği kurucuları arasında yer aldı. Günlük gazetelerde makaleleri yayınlandı. İki kız çocuğu babası olup örnek bir aile yapısına sahipti. 13 Ağustos 1988 tarihinde vefat etti.

ESERİ: Anne ve Çocuk (BKY Yayınları)

Anne gönlünü fethedemeyen insanın başarılı olamayacağı inancıyla kaleme aldığı eseri. "Anne gönlünü fethedemeyen insan fezaya tırmanamaz. Milletlerin yükselişinde birinci hedef, anaların gönlünü fetihtir. Ne mutlu bu yolun yolcularına. Sevgi, her faziletin, sevgi, her büyük eserin doğurucusudur."